فولاد هرمزگان تامین اکسیژن بیمارستان کودکان را بعهده گرفت

مدیر مرکز آموزشی و پژوهشی کودکان بندرعباس گفت: با تأمین مخزن 10500 لیتری اکسیژن، تأمین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان کودکان بندرعباس پایدار شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، خلیل خرمی اظهار کرد: مخزن اکسیژن با حجم 10 هزار و ۵۰۰ لیتر به عنوان منبع اصلی اکسیژن، وارد مدار اکسیژن رسانی این مرکز درمانی شد.

وی افزود: این مخزن دارای ظرفیت 10 هزار 5۰۰  لیتر می باشد که توانایی ذخیره 13 تن اکسیژن مایع را دارد که این حجم از اکسیژن نیاز دو ماه بیمارستان کودکان را تاَمین می کند.

به گفته مدیر مرکز آموزشی و پژوهشی کودکان بندرعباس، این تصمیم که بعنوان یک اقدام بنیادین جهت اطمینان بخشی در خصوص ذخیره و  تامین اکسیژن دو ماه بخش‌های درمانی در این مرکز به انجام رسیده، با حذف هزینه نگهداری دستگاه‌‌های اکسیژن ساز و کپسول‌های اکسیژن، موجب صرفه جویی ماهانه 60 میلیون تومان برای بیمارستان و مهمتر از آن موجب رضایتمندی بیماران خواهد شد.

خرمی همچنین از صنایع فولاد هرمزگان نیز که تامین گاز اکسیژن مورد نیاز این مخزن را بصورت رایگان عهده دار شده اند، تشکر کرد.

منبع:فارس