رکورد جدیدی در فولاد هرمزگان شکسته شد

رکورد تولید روزانه در واحد احیا مستقیم فولاد هرمزگان شکسته شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، صنعتگران فولاد هرمزگان در ایام الله دهه مبارک فجر رکوردی جدید در تولید روزانه آهن اسفنجی به دست آوردند.

رکورد جدید به دست آمده در تاریخ 99/11/16 و به میزان 5664 تن می باشد.

رکورد قبلی فولاد هرمزگان در تولید روزانه آهن اسفنجی مربوط به 97/09/03 و به میزان 5582 تن بوده است.