فولاد مبارکه میزبان قائم مقام بورس کالا

رضا محتشمی پور قائم مقام بورس کالای ایران و هیئت همراه با حضور در شرکت فولاد مبارکه، در حال بازدید از خطوط تولید می باشند.

به گزارش” آوای صنعت ”، این بازدید با هدف تعامل هر چه بیشتر با عرضه کنندگان و بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و استفاده از نظرات آن مجموعه در پیشبرد اهداف توسعه بازارهای کالایی انجام میگیرد.