فولاد مبارکه اکسیژن رایگان اهدا کرد؛عده ای هم با اکسیژن سوداگری کردند!

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایط بحرانی کرونا شرکت فولاد مبارکه با تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر نجات بخش شد و برخی از شرکت ها از کمبود اکسیژن سودجویی کردند.

به گزارش” آوای صنعت ”،  مهراد عباد با اشاره به ممنوعیت صادرات اکسیژن گفت: در شرایط بحرانی کرونا، شرکت فولاد مبارکه با تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر نجات بخش شد و برخی از شرکت ها از کمبود اکسیژن سودجویی کردند.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون شرکت فولاد مبارکه با تامین بیش از ۱۸ هزار تن اکسیژن رایگان به مراکز درمانگر کرونا یاری رسانیده این درحالی است که شرکت هایی اکسیژن را با انحصار و رانت به فروش رسانده اند و با اینکه این مساله محرز است اما نتوانستیم ثابت کنیم.

ضررهای قطعی برق به شرکت های اکسیژن ساز

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: مساله مهم و مخاطره آمیز دیگر برای کارخانه های اکسیژن ساز، قطعی برق بود. چراکه برای تولید اکسیژن در پلنت های اکسیژن ساز نیاز است که به تدریج انرژی برق منجر به راندمان این دستگاه ها شود و قطعی برق ضرر جبران ناپذیری وارد کرد.

وی افزود: تکنولوژی پلنت اکسیژن ساز شرکت فولاد مبارکه به روز است اما بسیاری از دستگاه های تولید اکسیژن در شرکت ها روسی و قدیمی است و قطعی برق آسیب جدی به این پلنت های اکسیژن ساز وارد کرده است و تجهیز این قطعات با توجه به تحریم ها غیرممکن است.

عباد اهمیت اقدام شرکت فولاد مبارکه در تامین اکسیژن رایگان مراکز درمانگر را در این نکته ممتاز دانست که در همین ایام که این واحد معظم صنعتی اکسیژن تولیدی را در مسیر نجات انسانها قرار داد، شرکت هایی به فکر سوداگری با اکسیژن بودند. وی اضافه کرد: با شیوع کرونا بسیاری از بیمارستانها توان خرید اکسیژن نداشتند و اگر این اقدام شرکت فولاد مبارکه نبود قطعا با تلفات کرونایی بیشتری مواجه می شدیم.

کمبود واردات سیلندرهای اکسیژن

وی گفت: کمبود تامین سیلندرهای اکسیژن هم یکی دیگر از معضلات این ایام است. اگرچه بسیاری از بیمارستانهای کشور به مخازن اکسیژن مجهز هستند که اکسیژن مایع شرکت فولاد مبارکه هم در تامین همین مخازن کاربرد دارد؛ در مناطق محروم، بیمارستانها از داشتن این سیلندرهای اکسیژن محرومند و با تصمیم غلط وزارت صمت واردات این سیلندرها با محدودیت مواجه شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: سیلندرهای مورد استفاده مخازن اکسیژن از طریق واردات و تولید داخل تامین می شود. بر اساس قانون سقف و سابقه واردات، هر شرکتی که در دو سال گذشته در این زمینه فعالیت داشته است می توانسته سیلندر وارد کند که باعث می شود افراد جدیدی نتوانند به واردات مبادرت ورزند و این سهم از واردات در شرایطی که بازار نیاز به سیلندرهای اکسیژن زیادی دارد، پاسخگو نیست. در بخش تولید داخلی هم باید گفت، تولید سیلندرهای اکسیژن به چند شرکت محدود می شود که بایستی مواد اولیه را از کشور چین وارد کنند که قیمت تمام شده بیش از محصول وارداتی است و از سوی دیگر از کیفیت کمتری برخوردار است.

به گفته عباد، مساله ای که کمتر به آن پرداخته شده است درگیری کارگران کارخانه های اکسیژن ساز با ویروس کرونا است. کارگرانی که به علت حمل سیلندرهای اکسیژن ساز به محیط بیمارستان درگیر ویروس شده اند و کمتر کسی از آنها یاد می کند.