فولاد سیرجان ایرانیان بعنوان صادر کننده برگزیده استان کرمان انتخاب شد

صادر کننده برگزیده استان کرمان در سال ١٣٩٩ برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات شرکت فولاد سیرجان ایرانیان .

به گزارش” آوای صنعت ”، امروز ٣٠ بهمن ماه ، همایش بزرگداشت روز صادرات استان کرمان در سالن زنده یاد کامیابی اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد و  از صادر کننده گان برتر استان کرمان تجلیل  گردید و شرکت فولاد سیرجان ایرانیان بعنوان صادر کننده برگزیده استان کرمان در حوزه  صنعت و معدن انتخاب شد .

در این مراسم که با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار شد، مدیر محترم امور بازرگانی شرکت  لوح و تندیس صادر کننده برتر را دریافت کردند.

این موفقیت بزرگ را به مدیرعامل و کارکنان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان تبریک می گوییم .