طی ماه بهمن رقم خورد؛
فروش محصولات فولاد خوزستان به ٢۶٢٧ میلیارد تومان رسید

شرکت فولاد خوزستان در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٢۶٨۶٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود ،که از این مبلغ ٢۶٢٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

به گزارش” آوای صنعت ”، گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩١ درصد رشد داشته است.