فرهنگ‌ استفاده از کالای استاندارد باید تبدیل به مطالبه عمومی شود

معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد گفت: فرهنگ استفاده از کالاها و محصولات استاندارد باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و رسانه‌های گروهی با فرهنگ‌سازی در این زمینه می توانند نقش موتری داشته باشند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، حمید اشتری روز دوشنبه در آیین معارفه مدیرکل استاندارد یزد با بیان اینکه در سال‌های اخیر در این خصوص اقدامات موثری صورت گرفته بر تداوم فرهنگ سازی برای اشاعه مصرف کالای استاندارد تاکید کرد و  افزود: اگر خرید انواع کالای استاندارد به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، بدون شک شاهد یک تحول در این زمیه مهم خواهیم بود و کالاها از لحاظ کیفیت ارتقاء می‌یابد.

وی خاطر نشان کرد: برای رسیدن به سطوح عالی استاندارد نه تنها دولت که باید بخش خصوصی و تولیدکنندگان در زمینه ارتقاء کیفیت کالاهای خود تلاش کنند، چراکه رعایت استاندارد و کمک به گسترش آن موجب رونق تولید، اشتغال، صادرات و سود آن شامل همه مردم می شود.

همچنین معاون امور اقتصادی استانداری یزد گفت: حرکت برای رونق بیشتر و کمک به اقتصاد و صادرات بستگی به استانداردسازی کالاها دارد.

سیدمسعود عظیمی افزود: برای ارتقاء استانداردها در استان یزد بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیز باید در کنار دولت قرار گیرند و در این زمینه تلاش کنند زیرا بی‌توجهی به استاندارد ضربه جبران ناپذیری به تولید و اقتصاد می زند .

در این مراسم با قدردانی از ماجدی اردکانی به جای وی محمدرضا زارع به عنوان مدیرکل جدید استاندارد استان یزد معرفی شد.