فرزانه فصیحی در مرحله مقدماتی دو و میدانی اول شد

فرزانه فصیحی ملی پوش دو و میدانی کشورمان در دوی ۱۰۰ متر بانوان با ثبت رکورد ۱۱ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه در گروه خود اول شد و به مرحله بعد صعود کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، مرحله مقدماتی مسابقات دو و میدانی بانوان المپیک توکیو صبح امروز برگزار شد و فرزانه فصیحی دونده کشورمان در ماده ۱۰۰ متر با ۸ نفر به رقابت پرداخت.

فرزانه فصیحی ملی پوش دو و میدانی کشورمان در دوی ۱۰۰ متر بانوان با ثبت رکورد ۱۱ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه در گروه خود اول شد و به مرحله بعد صعود کرد.

بازی مرحله‌ بعد فرزانه فصیحی ساعت ۷:۴۵ صبح‌ برگزار خواهد شد.