عملکرد عالی «ارفع» در مرداد ماه با ثبت فروش ٨۴٠ میلیارد تومانی

عملکرد شرکت آهن و فولاد ارفع در تیر و مرداد ماه خوب بود. در ۵ماهه منتهی به مرداد از فروش محصولات خود ٣٩٢١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨۴٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد و نرخ فروش در این ماه ۱۴۹,۲۱۲,۱۸۹ ریال است.

به گزارش” آوای صنعت ”، گفتنی است خرداد فروش به ٧٧٧٣ میلیارد ریال رسیده و نرخ ۱۲۷,۳۰۵,۰۷۰ ریال است تیر هم با عدد قابل توجه ١۴٠٨۴ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۱۲۱,۸۶۴,۰۲۰ ریالی مواجه بود و عدد خوبی ثبت کرد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۵ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩۴ درصد رشد داشته است.