طرح ارتقای توربین‌های گازی و تطبیق با شرایط محیطی توسط وزیر نیرو افتتاح شد

طرح ارتقای اساسی توربین‌های گازی برای تطبیق با شرایط محیطی محل نصب به کمک بازچینی پره‌های ثابت کمپرسور پیش از ظهر امروز توسط وزیر نیرو در پژوهشگاه نیرو رونمایی شد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  توربین‌های گازی V94.2 و فریم 9 از منظر تولید توان به ترتیب عمده‌ترین مدل‌های توربین گازی در داخل کشور می‌باشند و بیش از 80 درصد از توان کل توربین‌های گازی موجود در نیروگاه‌های کشور را تامین می‌کنند.

از آنجائیکه توربین‌های گازی برای شرایط ایزو طراحی می‌شوند، در روزهای گرم سال که مصادف با پیک مصرف کشور نیز می‌باشد دارای بیشترین افت توان هستند. پروژه ارتقای اساسی توربین گاز با اتکا به توانمندی جوانان و متخصصان ایرانی از طریق بازطراحی و تطبیق پره‌های توربین با شرایط محیطی به میزان قابل توجهی افت توان را بازیابی می‌کند که تاکنون در چند نیروگاه کشور از جمله نیروگاه‌های کرمان و یزد اجرا شده و نتایج بسیار ارزشمندی برای صنعت برق کشور ایجاد کرده است.

هدف از پروژه یاد شده بازیابی بخش عمده‌ای از افت توان با استفاده از کمپرسور جدیدی است که زوایای نصب پره‌های ثابت آن نسبت به طراحی اولیه تغییر یافته و برای دماهای بالاتر بهینه شده است.

نزدیک کردن شرایط نصب توربین‌ها با شرایط طراحی برای گرفتن خروجی نزدیک به ظرفیت اسمی از هدف‌گذاری‌های اصلی این طرح بوده که با پیاده سازی طرح HAS در توربین‌های گازی V94.2 به میزان 2.5 تا 10 مگاوات افزایش توان صورت گرفته و اجرای این طرح در توربین‌های F9 افزایش توانی برابر با 2.5 تا هفت مگاوات را به دنبال داشته است.

تامین بخشی از نیاز تولید توان سالیانه به کمک اجرای طرح، عدم تحمیل هزینه اضافی در صورت انجام عملیات اجرایی در فرایند بازسازی اساسی و اتکا به متخصصان و توانمندی داخلی و محصول کاملا ایرانی به صورت مشارکت بخش‌های مختلف جلوگیری ارز از کشور و… از جمله مزایای اجرای این طرح است.

همچنین در بخش پایانی این مراسم با حضور وزیر نیرو از پره‌های توربین HAS نیروگاهی رونمایی شد و مدیران نیروگاه‌های کرمان و یزد از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس توضیحاتی در خصوص نصب تجهیزات شده در این واحدها و مزایای استفاده از آن ارائه کردند.

منبع:وزارت نیرو