صنعت نفت ایران ملی شد

طرح ملی شدن نفت با نام سعادت ملت ایران در روز ۲۴ اسفند توسط مجلس شورا و در روز ۲۹ اسفند توسط مجلس سنا به تصویب رسید و شادی سراسر ایران را فرا گرفت.

به گزارش” آوای صنعت ”،  در این روز  نخستين امتياز نفتي خاورميانه باطل شد و صنعت نفت ايران به همت فراکسیون ملی مجلس شورا به رهبری دكتر مصدق، ملي شد و تشكيل شركت ملي نفت ايران به تصويب رسيد؛ مردم نیز این تحول را جشن گرفتند.