صندوق بازنشستگی فولاد در سال 99 کارهای بزرگی را به سرانجام رساند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی توییتری سه برابر شدن بازده سرمایه گذاریها نسبت به 98 ، پرداخت مطالبات٨ساله بازنشستگان فولاد، متناسب سازی و همسان سازی حقوق و اجرای طرحهای احداث و توسعه را از جمله مهمترین کارهای بزرگ صندوق بازنشستگی فولاد در سال 99 بیان کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب توییتر نوشت: جوانگرایی خلق می کند.صندوق بازنشستگی فولاد در سال 99 کارهای بزرگی را به سرانجام رساند: سه برابر شدن بازده سرمایه گذاریها نسبت به 98،پرداخت مطالبات٨ساله بازنشستگان فولاد، متناسب سازی و همسان سازی حقوق واجرای طرحهای احداث و توسعه و سامانه خدمات الکترونیکی