شناسایی ریسک ها و چالش های معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو در 6 گروه

سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) شناسایی ریسک ها و راهکارهای پوشش آن را در قالب شش گروه تعیین کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  تولید و بهره برداری، طرح های توسعه و نوسازی، فروش داخلی و صادرات، مبادلات بانکی و بیمه، حمل و نقل بین المللی و داخلی و سایر موارد، گروه های مورد نظر در این برنامه ریزی است.

بنابر اعلام معاونت برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو، قرار است ریسک ها و راهکارهای پوشش آن، شناسایی و در قالب برنامه اجرایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شود تا با ساختارمند شدن آن، این هدف دنبال شود.

منبع:ایمیدرو