شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا افزایش یافت

یک شرکت خدمات حفاری اعلام کرد که شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار در حدود دو ماه اخیر، افزایش یافته‌ است.

به گزارش ” آوای صنعت ”، شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز اعلام کرد که در هفته گذشته شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا با چهار مورد کاهش به ۶۶۷ دکل رسید.

این در حالی است که در دوره مشابه پارسال، شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا، به ۸۷۳ دکل می‌رسید.

شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تولید نفت این کشور در آینده، مورد توجه فعالان بازار است.

منبع:رویترز