شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا افزایش یافت

یک شرکت خدمات حفاری اعلام کرد که شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا ماه گذشته میلادی برای نخستین بار در بیش از یک سال اخیر، افزایش یافته است.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز اعلام کرد شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا هفته گذشته با هشت مورد کاهش به ۶۷۷ دکل رسید.

این در حالی است که در مقطع مشابه پارسال، شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا ۸۸۵ دکل بود.

با این همه، در ماه دسامبر امسال در مجموع شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا افزایش داشت.

شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تولید نفت این کشور در آینده، مورد توجه فعالان بازار است.

منبع:رویترز