شرکت تهیه مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور ایجاد شد

دیروز جلسه ای در ایمیدرو با حضور مدیران صنعت آلومینیوم کشور برای ایجاد شرکت تهیه مواد اولیه صنعت آلومینیوم کشور و امضای تفاهمنامه انجام شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، ماموریت این شرکت، تامین مشترک خوراک صنعت آلومینیوم کشور مثل پودر آلومینا و آند و پترولیوم کک از خارج است . میزان سهام شرکتها در این بنگاه جدید، متناسب با ظرفیت تولید هر شرکت خواهد بود.

این شرکت پس از تصویب هیأت مدیره ها و اخذ مجوز لازم، ثبت و شروع به فعالیت می‌کند. و اعضای هیات مدیره این شرکت ترجیحا معاونین بازرگانی شرکتهای آلومینیومی خواهد بود.