مدیرعامل فولاد هرمزگان در جلسه ارزیابی این شرکت:
سیاست های ابلاغی مبارکه عاملی برای پیشرفت

جلسه ارزیابی فولاد هرمزگان از سلسه ارزیابی های جامع عملکرد شرکت های فولاد مبارکه ، به صورت مجازی و با حضور مدیرعامل، معاونین ، مدیران فولاد هرمزگان و ارزیابان فولاد مبارکه برگزار شد .

به گزارش” آوای صنعت ”،  مدیرعامل فولاد هرمزگان در این جلسه با قدردانی از تلاش کارکنان این شرکت گفت:   فولاد هرمزگان با تلاش و کوشش کارگران و مدیران جوان این مجموعه و در سخت ترین شرایط آب و هوایی و قطعی مکرر برق ، در سه ماه نخست سالجاری 389468 تن تختال تولید کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  69828 تن افزیش داشته است.  وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه در فولاد هرمزگان اظهار داشت : در فولاد هرمزگان 158 پروژه توسعه ای در دست اقدام می باشد . معروفخانی با تاکید بر اینکه فولاد مبارکه همچون نگینی در کشور می درخشد گفت : سیاست های ابلاغی از سوی مدیرعامل محترم  فولاد مبارکه به عنوان شرکت مادر برای ما ارزنده است: و  با اجرای همین سیاست ها می باشد که فولاد مبارکه و دیگر شرکت های گروه در پیشرفت پیشتاز هستند .

همامی سرارزیاب شرکت فولاد مبارکه  نیز هدف از این ارزیابی را ارتقا و شفافیت عملکرد ، انتقال دانش بین شرکت های گروه مبارکه ، ارتقای فرهنگ پاسخدهی در گروه مبارکه عنوان کرد .

وی در توضیح ابعاد  گوناگون ارزیابی جامع عملکرد گفت :  اقدامات و شاخص های استراتژیک ، سیاست های ابلاغی به شرکت های گروه ، میزان پیشرفت پروژه های توسعه ، عملکرد مالی و تعاملات با شرکت مادر بعدهای گوناگون این ارزیابی است .