سه رکورد فولاد خراسان در تولید بهره برداری در یک ماه

فروردین ماه سال 1400، برای مجتمع فولاد خراسان در حالی به پایان رسید که کارکنان پرتلاش این شرکت در اتفاقی کم نظیر، در هر سه ناحیه ی «گندله سازی»، «احیا مستقیم» و «فولادسازی» رکورد تولید ماهانه خود را شکستند.

به گزارش” آوای صنعت ”، کارکنان ناحیه گندله سازی شرکت در فروردین ماهی که به تازگی پشت سر نهادیم، رکورد تولید گندله را که با 190هزار و 136 تن در خردادماه پارسال ثبت شده بود، 1441 تن ارتقا دادند و نصاب جدید 191 هزار و 577 تنی را ثبت کردند.

در حلقه بعدی زنجیره تولید فولاد خراسان، یعنی ناحیه احیامستقیم نیز شاهد ثبت رکورد تولید 135 هزار و 603 تن بودیم. این میزان تولید، رکورد قبلی را که از شهریور سال 1399 دست نخورده باقی مانده بود، 4056 تن ارتقا داد.

در واحد فولادسازی اما شاهد ثبت دو رکورد بودیم که تحت تاثیر افزایش تولید ماهانه فولادسازی شماره 2 به دست آمد. در کارخانه فولاد سازی شماره 2، رکورد تولید 51 هزار و 71 تنی خرداد ماه سال قبل، 1510 تن ارتقا یافت تا هم رکورد ماهانه تولید این ناحیه 52 هزار و 589 تن ثبت شود و هم پس از 17 ماه شاهد ثبت نصاب جدیدی در تولید مجموع کارخانه های شماره 1 و 2 فولاد سازی باشیم.

مجموع تولید فولادسازی در شرکت با افزایش 1992 تنی نسبت به رکورد پیشین که در آبان 1398 ثبت شده بود، به رقم ماهانه 105هزار و 342 تن رسید.

شهرام بقراط، مدیر روابط عمومی شرکت با تبریک این موفقیت گفت: پشتیبانی مدیرعامل محترم و اهضای هیات مدیره شرکت از همکاران خود در جبهه تولید، انگیزه بالا و تعهد سازمانی کلیه کارکنان، تامین به موقع مواد اولیه، انگیزه و هماهنگی و همدلی میان واحدهای پشتیبانی، بهره برداری، پیمانکاران از مهم ترین عوامل این رکوردشکنی کم سابقه برشمرده می شوند.