سهم ۲۲.۷ درصدی بخش معدن از بازار سرمایه

رزش سهام ۸۵ شرکت معدن و صنایع معدنی در بورس تهران در هفته گذشته به روند رشد خود ادامه داد و به سهم ۲۲.۷ درصدی از ارزش کل بازار سهام رسید.;

به گزارش” آوای صنعت ”، تغییر هفتگی ارزش سهام 85 شرکت معدن و صنایع معدنی با رشد سه درصدی نسبت به هفته ماقبل همراه شد.

نورد آلومینیوم (فنوال)، باما( کاما) و سیمان فارس و خوزستان( سفارس) در هفته گذشته به ترتیب رشد 29.46، 27.29 و 23.65 درصدی را ثبت کردند که بالاترین رشد در بین شرکت های مورد بررسی در این بخش محسوب می شود.

افزایش 63 هزار میلیارد تومانی ارزش سهام 85 شرکت معدن وصنایع معدنی در هفته گذشته موجب شد تا با رقم یکهزار و 883 میلیارد تومانی به سهم 22.7 درصد ارزش کل بازار سهام برسند.