سنگ‌آهن در ابتدای این هفته ارزان شد

قیمت سنگ‌آهن به عنوان مهمترین ماده اولیه مورد نیاز فولادسازان در ابتدای هفته جاری با کاهش قیمت مواجه شد؛ همچنین قراضه نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر قیمت تمام شده فولاد نیز با ثبات قیمتی همراه بود و تنها قراضه وارداتی امریکا کاهش قیمت را تجربه کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، قیمت سنگ‌آهن با عیار ۵۸ درصد از ۱۸۲.۵ دلار هفته گذشته به ۱۶۷دلار برهرتن رسید و با کاهش ۱۵.۵ دلاری قیمت مواجه شد. همچنین سنگ‌آهن با عیاز ۶۲ درصد نیز با ریزش ۶.۵ دلاری قیمت از ۲۱۷.۵ دلار به ۲۱۱ دلار بر هر تن قیمت گذاری شد. در این میان بیشترین ریزش قیمتی برای سنگ‌آهن با عیار ۶۵ درصد به ثبت رسید. به این شکل که با رشد منفی ۲۳ دلاری از ۲۵۷ دلار برهرتن به ۲۳۴ دلار قیمت گذاری شد؛ در واقع می‌توان گفت که سنگ‌آهن این هفته را با کاهش قیمت آغاز کرد.

اما قراضه یکی دیگر از مواد اولیه مهم برای فولادسازان به ویژه فولادسازان ترکیه این هفته را با ثبات قیمتی آغاز کرد. به این شکل که قراضه وارداتی از اروپا در عدد ۴۸۰ دلار بر هر تن و قراضه وارداتی از حوزه بالتیک نیز در عدد ۴۸۵ دلار بر هر تن ثابت ماند. اما همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد تنها قراضه وارداتی از امریکا بود که با کاهش ۲ دلاری از ۴۸۷ دلار بر هر تن به ۴۸۵ دلار قیمت گذاری شد.

در این میان تعطیلات مذهبی در کشور ترکیه یکی دیگر از عوامل در سکون ماندن بازار قراضه یاد شده است.

زغالسنگ نیز در کنار دو ماده یاد شده ابتدای این هفته را با رشد قیمتی آغاز کرد. به این شکل گه زغالسنگ FOB استرالیا با رشد ۳ دلاری از ۲۰۸ دلار به ۲۱۱ دلار بر هر تن قیمتگذاری شد. گفته می شود عرضه محدود زغالسنگ در دوماه پیش رو (اوت و سپتامبر) از جمله دلایل رشد قیمتی زغالسنگ است.