سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب شد

به گزارش” آوای صنعت ”، جواد اوجی، وزیر نفت در حکمی سجاد خلیلی را به‌عنوان سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب کرد.