ساعات کاری بانک های خصوصی اعلام شد

ساعات کاری بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه و روزهای پنج شنبه تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه است.

به گزارش” آوای صنعت ”، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد حسب اعلام استانداری تهران ساعات کاری بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه و روزهای پنج شنبه تا ساعت 12 و 30 دقیقه است.