ساعات اوج مصرف برق زمستانی اعلام شد

شرکت توانیر زمان اوج مصرف برق درزمستان را از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۳ و بعدازظهر ۱۷ الی ۲۳ شب اعلام کرد که مردم در این ساعت ها از مصرف بی رویه خودداری کنند.

به گزارش” آوای صنعت ”، مصرف برق درساعت های اوج مصرف فشار مضاعفی را بر شبکه برق تحمیل می کند که در زمستان و با توجه به روند افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و کاهش عرضه گاز به نیروگاه ها امکان خاموشی به دلیل کمبود گاز بیشتر متصور است و این موضوع وظیفه مصرف کنندگان را برای اعمال روش های بهینه مصرف منتفی نمی کند.

استفاده کمتر از وسایل پر مصرف در ساعت های مزبور و نیز جابجایی زمان استفاده از این وسایل به ساعت های کم باری، ضمن کاهش مصرف صرفه جویی خوبی در هزینه های مشترکان ایجاد می کند.

خاموش کردن روشنایی های بدون نیاز، استفاده نکردن از ماشین ظرف شویی و لباس شویی در این ساعت ها نیز می تواند کمک موثری در کاهش مصرف داشته باشد.

پیشتر مدیرعامل شرکت توانیر گفت: مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق خود را کاهش دهند، از مشوق های صنعت برق برخوردارخواهند شد.

محمد حسن متولی زاده خاطرنشان کرد: هموطنان با اقدام های ساده مانند خاموش کردن لامپ های اضافی در منازل و ادارات و کاهش جزیی شعله بخاری و یا کاستن یک درجه دمای محیط، می توانند تا ۱۰ درصد مصرف گاز کشور را کاهش دهند که با چنین اقدام ساده و همکاری مردم، مشکلی در تامین گاز و برق در کشور روزهای سرد سال به وجود نخواهد آمد.