ساخت و تجهیز بیمارستان ضیایی اردکان با کمک شرکت معدنی چادرملو

شركت معدني و صنعتي چادرملو با هدف تجهیز بخش ICU بيمارستان ضيايي اردكان که روزانه دهها مراجعه کننده از جمله کارگران شاغل در واحدهای صنعتی را پذیرش می کند، تاکنون 100 میلیارد ریال کمک اهدا کرده است .

به گزارش” آوای صنعت ”، این مبلغ در 2 مرحله با پیشنهاد مدیر عامل شرکت و تصویب هیات مدیره ، طی سال گذشته و امسال اهدا شده است .
گفتنی است، با ساخت و تجهیز بخش ICU بيمارستان ضيايي اردكان با توجه به كمبود فضاي بهداشت و درمان این شهرستان بخشی از نیاز درمانی مردم این منطقه مرتفع خواهد شد .