زیرمجموعه «فولاژ» اردیبهشت عرضه اولیه می شود

شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان یکی از شرکت هایی است که در آستانه عرضه اولیه در بازار سهام قرار دارد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  سهام این شرکت طی یکی دو ماه آینده عرضه اولیه خواهد شد و مراحل پذیرش آن به طور کامل انجام شده است.