زاکانی با ۱۸ رای شهردار تهران شد

علیرضا زاکانی با کسب ۱۸ رای از ۲۱ رای ماخوذه به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، پس از ارائه برنامه علیرضا زاکانی گزینه تصدی شهرداری تهران و همچنین پاسخ  به سوالات برخی از اعضای شورای شهر رای گیری در دستور کار اعضا قرار گرفت. بر همین اساس و از 21 رای مأخوذه علیرضا زاکانی با کسب 18 رای به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.