رییس کل سازمان خصوصی سازی:اقتصاد ایران با اجرای اصل ۴۴ شکوفا می‌شود

رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: تنها راه شکوفایی اقتصاد ایران اجرای کامل اصل ۴۴ است و باید اهداف این سیاست‌ها دقیق عملیاتی شود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  میرعلی اشرف پوری حسینی در نشست گفت و شنود اقتصادی اعلام کرد: این یک واقعیت است که اگر بخواهیم خصوصی سازی را توسعه بدهیم باید اصل ۴۴ همه جانبه در اقتصاد پیاده سازی شود.

  • دو دیدگاه اولیه اصل ۴۴

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: باید اذعان داشت که در ابتدا دو دیدگاه وجود داشت. یکی این مسئله که اصل ۴۴ را تغییر بدهیم و نگاه دوم این بود که با تغییر اصل ۴۴ باید خیلی موارد دیگر هم تغییر کند. به همین دلیل تغییر آن صورت نگرفت.

  • تصمیم کلان نظام

 پوری حسینی افزود: بزرگان نظام و سران قوا در نهایت به این نتیجه رسیدند که ادامه اقتصاد دولتی در ایران به شدت متضرر و بحران آفرین است و به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی های کارشناسی سیاست های کلی اصل ۴۴ را بعد از تایید مقام معظم رهبری در ۵ بند در خرداد و تیر سال های ۸۴ و ۸۵ مصوب کرد.

  • هدف گذاری در اقتصاد

وی اظهار داشت: در ادامه این سیاست ها به قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تبدیل شد و نظام نیز به این نتیجه رسید که باید خصوصی سازی در اقتصاد ایران اجرایی شود تا دولت با واگذار کردن شرکت های تحت مالکیت خود علاوه بر کوچک تر شدن به صورت چابک تری به فعالیت های خود ادامه دهد.

  • تجربه خصوصی سازی در کشورها

 پوری حسینی گفت: در عین حال تجربه در سایر کشورهای دیگر دنیا نیز ثابت کرده که هر کشوری اقتصاد را در اختیار بخش های خصوصی قرار داده، با سرعت بیشتری توسعه یافتگی را تجربه کرده است. به همین دلیل در ایران نیز اجرای اصل ۴۴ با هدف های توسعه ای و برای باز شدن گره های موجود در اقتصاد دنبال می شود.

منبع: سازمان خصوصی سازی