رکورد ۱۰ ساله تولید آهن اسفنجی در شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان شکسته شد

در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ در واحد احیاء مستقیم شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان تولید ماهیانه ای به میزان ۸۸۶۱۰ تن حاصل گردید، که بیانگر موفقیت اجرای پروژه افزایش ظرفیت مدول های میدرکس ۸۰۰ هزار تنی در ایران می باشد.

به گزارش” آوای صنعت ”، آخرین رکورد تولید ماهیانه در بهمن ماه ۱۳۹۹به میزان ۸۷۸۸۱ تن به ثبت رسیده بود که این رکورد بالاترین تولید ماهیانه ده ساله اخیر به شمار می‌رود.