رکورد فروش ماهیانه “ارفع” شکسته شد

کسب درآمد ۶۹ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریالی در سال ۱۳۹۹ برای فولادساز کویرنشین به ثبت رسید.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت فولاد ارفع در اسفندماه سال گذشته موفق به کسب درآمد عملیاتی ۱۱ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریالی شد.

باید به این موضوع اشاره داشت که این فروش بالاترین درآمد محقق شده توسط این شرکت در طول یک ماه محسوب می گردد.

بنابراین جمع کل درآمد های عملیاتی شرکت در سال گذشته به بیش از ۶۹ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریال رسید که این فروش نسبت به سال۹۸ افزایش ۱۰۳ درصدی را نشان می دهد.

این در حالی است که مقادیر فروش شمش فولاد به عنوان تنها محصول شرکت در بازار های داخلی و صادراتی به ۸۰۴ هزار تن رسیده که ۵۰ هزار تن کمتر از مقادیر فروش سال ۱۳۹۸ است.

نرخ فروش شمش داخلی شرکت با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به نرخ های بهمن ماه به ۱۰۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بالغ شد.

در بخش صادراتی نرخ شمش فولاد با بیش از ۱۲ درصد افزایش به ۱۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال رسیده است.