رکورد روزانه تولید گندله در چادرملو شکسته شد

برای چندمین بار رکورد تولید گندله در مجتمع صنعتی چادرملو شکسته شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، این موفقیت در حالی به دست آمده است که با برنامه ریزی های انجام شده و آماده به کاری بالای تجهیزات کارخانه در شهریور ماه ثبت رکورد جدید در روز به میزان ۱۳۳۱۳ تن در تاریخ ۲۸ شهریور به ثبت رسید.

موفقیت به دست آمده حاصل تدبیر مدیریت محترم عامل چادرملو و تمام ارکان مدیریت و کارکنان زحمتکش مجتمع صنعتی و کارخانه گندله سازی بوده است