رشد 65 درصدی میزان تولید آلومینیوم

میزان تولید آلومینیوم خالص طی 10 ماهه 99 به 364.7 هزار تن رسید که حاکی از افزایش 65 درصدی تولید است.

به گزارش” آوای صنعت ”، میزان تولید آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان دی، 364 هزار و 783 تن بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 221 هزار و 371 تن بود.

از این میزان شرکت های «ایرالکو»، 155 هزار و 577 تن، «المهدی» 133 هزار و 558 تن، «آلومینیوم جنوب» 55 هزار و 365 تن و «آلومینای ایران» 20 هزار و 283 تن شمش آلومینیوم تولید کردند.

همچنین شرکت آلومینای ایران طی 10 ماهه امسال، 193 هزار و 962 تن «پودر آلومینا»، 327 هزار و682 تن «هیدرات آلومینیوم»، 94 هزار و 560 تن «آهک» و 679 هزار و 462 تن «بوکسیت» تولید کرد.