گزارش 7 ماهه وزارت صمت منتشر شد
رشد 14درصدی اشتغال پروانه های بهره برداری معادن

میزان اشتغال پروانه های بهره برداری معادن در هفت ماه سال جاری با رشد بیش از 14درصدی همراه شد. در همین حال صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن کشور نیز افزایش یافت.

به گزارش ” آوای صنعت ”،   براساس گزارش 7 ماه 98 معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان صدور گواهی کشف معادن کشور از ابتدای فروردین تا پایان مهر، 289 فقره بود. این رقم در مدت مشابه سال قبل، 282 فقره بود که حاکی از رشد 2.5 درصدی صدور گواهی کشف معادن است.

همچنین طی مدت مذکور، 333 فقره پروانه بهره برداری معدن صادر شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (332 فقره پروانه بهره برداری)، 3 دهم درصد افزایش یافت. افزون بر این، طی این مدت، 504 فقره پروانه اکتشاف صادر شد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته، 593 فقره بود که حاکی از کاهش 15درصدی صدور پروانه اکتشاف است.

براساس این گزارش، میزان هزینه عملیات اکتشاف در بخش گواهی کشف طی 7 ماهه امسال، 496 میلیارد و 700 میلیون ریال بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (323 میلیارد ریال)، 53.8 درصد رشد یافت.

افزایش 14.2 درصدی اشتغال

طی 7 ماهه امسال، در بخش صدور پروانه بهره برداری، 2 هزار و 933 نفر اشتغال ایجاد شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2 هزار و 568 نفر بود که نشان دهنده افزایش 14.2 درصدی میزان اشتغال در این بخش است.

افزایش 97 درصدی وصول حقوق دولتی

افزون بر این، در 7 ماهه سال 98، حدود 8 هزار و 656 میلیارد و 992 میلیون و 100 هزار ریال حقوق دولتی از معادن وصول شد که نسبت به رقم مدت مشابه سال 97 (4 هزار و 391 میلیارد و 222 میلیون و 400 هزار ریال)، حاکی از افزایش 97 درصدی است.

منبع:وزارت صنعت، معدن و تجارت