رشد ۸۰.۷ درصدی فروش “ذوب” در ۱۱ ماهه ۹۹

شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۹ خود را منتشر کرد و بر اساس آن میزان فروش این شرکت در ۱۱ ماهه ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸۰.۷درصدی همراه شده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، میزان فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در یک ماهه بهمن برابر با ۲۳,۹۰۶,۰۴۲ میلیون ریال بوده است که از این مقدار فروش بدست آمده، سهم بازار داخلی ۱۳,۸۴۴,۳۲۶ میلیون ریال شده و میزان صادرات صورت گرفته نیز برابر با ۱۰,۰۶۱,۷۱۶میلیون ریال بوده است. بیشترین محصول به فروش رسیده در بازار داخلی تیرآهن به میزان ۶۷,۶۶۰ تن به ارزش ۷,۷۵۷,۵۶۸ میلیون ریال بوده است و در بازار صادراتی نیز شمش کالایی به میزان ۵۱ هزار و ۵۲۰ تن و به ارزش ۵,۶۵۰,۶۵۹ میلیون ریال بوده است.

ذوب آهن اصفهان در ۱۰ ماهه ۹۹ یعنی از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان دی ماه، فروشی بالغ بر ۱۵۱,۸۴۸,۱۹۱ میلیون ریال داشته است که از این میزان فروش، سهم بازار داخلی ۸۷,۶۷۹,۰۵۲ میلیون ریال و سهم بازار صادراتی نیز برابر با ۶۴,۱۶۹,۱۳۹ میلیون ریال بوده است.

در مجموع با نگاهی کلی بر روند فعالیت فروش ۱۱ ماهه شرکت ذوب آهن اصفهان، می بینیم که این شرکت از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای بهمن ماه فروشی بالغ بر ۱۷۵,۷۵۴,۲۳۳میلیون ریال داشته است که در مقایسه با میزان فروش ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته که عدد ۹۷,۲۲۶,۰۷۳ میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد ۸۰.۷ درصدی فروش همراه گشته است.

لازم به توضیح است که میزان فروش انجام شده در بازار داخلی طی ۱۱ ماهه ۹۹ برابر با ۱۰۱,۵۲۳,۳۷۸ میلیون ریال و فروش صادراتی نیز به مقدار ۷۴,۲۳۰,۸۵۵ میلیون ریال بوده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان در ۱۱ ماهه امسال ۶۸۶,۰۸۱ تن تیرآهن، ۳۱۹,۹۳۱ تن میلگرد، ۸,۷۱۳ تن کلاف، ۴۹,۱۱۳ تن ریل و ۱۱۹,۰۳۹ تن شمش کالایی تولید کرده است. همچنین بیشترین محصول به فروش رفته در بازار داخلی طی مدت یاد شده تیرآهن و در بازار صادراتی شمش کالایی بوده است.