رشد ۲۴۳ درصدی سود خالص “کچاد” در سال ۹۹

چادرملو در سال مالی 99 با سرمایه جدید 283 تومان سود به ازای هر سهم ساخت.

به گزارش” آوای صنعت ”،  سود خالص شرکت 243 درصد بیشتر از سال قبل و در حدود 16 هزار میلیارد تومان است. فروش شرکت 26 هزار میلیارد تومان بود که 167 درصد بیشتر از سال قبل است و حاشیه سود ناخالص نیز با رشد 15 درصدی نسبت به سال قبل به 63 درصد رسیده است. فروش شرکت در زمستان 27 درصد بیشتر از پاییز گزارش شده است.

حاشیه سود ناخالص 61 درصد و 7 درصد کمتر از پاییز بوده است. سود هر سهم شرکت در چهار فصل سال 99 به ترتیب برابر با 23، 55، 92 و 113 تومان بوده است.