رشد ٧٢ درصدی فروش در «ارفع»

شرکت آهن و فولاد ارفع در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۴۴١۶ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش کسب نمود که از این مبلغ ۴٩۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

به گزارش” آوای صنعت ”، گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧٢ درصد رشد داشته است.