رشد فروش فولاد هرمزگان در بهمن عالی بود

شرکت فولاد هرمزگان جنوب در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٠٨٨٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١۶٠۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

به گزارش” آوای صنعت ”، گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩٩ درصد رشد داشته است.گزارش بسیار خوبی است.