رحمانی:مبادلات تجاری ایران و پاکستان رو به افزایش است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار  سفیر پاکستان بر ضرورت افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور تاکید نمود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”،  رضا رحمانی با اشاره سفر نخست وزیر پاکستان به ایران در اردیبهشت ماه سال جاری، گفت: در این سفر بهره برداری از فرصت های تجاری و اقتصادی طرفین مورد تاکید قرار گرفته و این جلسه در راستای بررسی راهکارهای موجود برای افزایش مبادلات تجاری برگزار می شود.

وی اضافه کرد : فعال سازی بازارچه های مرزی و شناسایی و برطرف کردن مشکلات تجار، یکی از همین فرصت ها و موارد کارگشا در افزایش مبادلات دو کشور می باشد.
رحمانی بیان کرد : بزودی سفری به پاکستان خواهم داشت تا از نزدیک توافقات انجام شده را عملیاتی کنیم،

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از پیگیری های طرف پاکستانی اظهار داشت: تمایل دو طرف همکاری سازنده تجاری فی مابین است که امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده و مشارکت بیشتر بخش خصوصی نتایجی خوبی را آینده نزدیک کسب خواهیم نمود.

منبع:وزارت صنعت معدن وتجارت ایران