راه برون رفت درشرایط سخت ،توکل به خدا، مجاهدت و تکیه بر مردم است

سرهنگ محمدی فرمانده سپاه ناحیه لنجان در جلسه شورای فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان ضمن اشاره به فعالیت های فرهنگی و جهادی بسیج ذوب آهن اصفهان و نقش ارزشمند آنها در مقابله با کرونا و ترغیب کارکنان و مردم جهت حضور در انتخابات گفت: در شرایط فعلی نقش بسیج در صنعت و فعالیت های جهادی بیش از گذشته است و راه برون رفت در شرایط سخت امروز، توکل به خدا، مجاهدت و تکیه بر مردم سالاری واقعی است.

به گزارش” آوای صنعت ”، وی نهضت مطالبه گری و روشنگری در عرصه های مختلف را مهم دانست و تصریح نمود: این موضوع باید در دولت جدید هم ادامه داشته باشد.
در ادامه این جلسه سرهنگ محمدی به اتفاق فرمانده و اعضای شورای فرماندهی بسیج  شرکت، از کارگاه های ۴۸،۴۷،و،۴۶( تراشکاری، ریخته گری و مدلسازی و آهنگری) بازدید نمودند. 
در این بازدید،مهندس یزدان پناه مدیر مهندسی برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات مکانیک،  گزارشی از فعالیت های جهادی همکاران در این مدیریت و بومی سازی های صورت گرفته، ارائه نمود.
 در ادامه سرهنگ محمدی ،بطور جداگانه با معاونین بهره برداری، سرمایه های انسانی و توسعه مدیریت و مدیرعامل شرکت پالایشگاه قطران دیدار و گفتگو نمود.