در بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت:
ذوب آهن اصفهان تندیس زرین و لوح تقدیر دریافت کرد

ذوب آهن اصفهان در بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و تجارت، تندیس زرین و لوح تقدیر دریافت کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  در بزرگترین گردهمایی مدیران صنعت و معدن با عنوان اجلاس سراسری تجلیل از مدیران شایسته و رهبران اقتصادی ایران با حضور مدیران و صاحبان صنایع و بخشهای دولتی و خصوصی همزمان با روز صنعت و معدن در تاریخ ۱۰ تیر ماه، که با هدف معرفی و قدردانی یکصد مدیر شایسته ملی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد، مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق و توسعه، به نمایندگی از مدیریت عالی شرکت تندیس زرین و لوح تقدیر دریافت کرد.