دومین همایش دی در مسیر تعالی برگزار شد

دومین همایش دی در مسیر تعالی با هدف آشنایی همکاران شعب بانک دی با الگوی تعالی سازمانی برگزار شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”، پس از برگزاری اولین همایش دی در مسیر تعالی که با حضور مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، معاونین و مدیران واحدهای ستادی و تسهیلگران حوزه تعالی برگزار شد، دومین همایش دی در مسیر تعالی با هدف توسعه و تعمیق مفاهیم تعالی سازمانی برای همکاران شعب بانک دی با حضور جمعی از روسا و کارکنان شعب تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این همایش که به همت اداره کل طرح و توسعه برگزار شد، آذر محصصی، مدیر تعالی سازمانی ضمن تقدیر از اهتمام تمامی همکاران به مفاهیم سرآمدی گفت: به طور کلی استقرار مدل تعالی سازمانی موجب توانمندی در فرایند ها و فعالیت های جاری و تلاش در جهت بهبود مداوم عملکردها در بانک دی شده است که این توانمندی و همدلی می بایست با ترویج منطق تعالی در شعب نیز جاری سازی شود.

وی افزود: بانک دی طی 5 سال گذشته با الهام از الگوی تعالی سازمانی موفق شده است در چارچوب چرخه بهبود مداوم در مسیر سرآمدی بر اساس هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، ارزیابی و اقدام در جهت بهبود نتایج از طریق فرهنگ سازی و کارتیمی موثر گام های محکمی بردارد که نتیجه آن را در بهبود مستمر فرایند محوری در سازمان و دستیابی به شاخص های کلیدی عملکرد شاهد هستیم.

وی با اشاره به  استقبال مشتاقانه مدیران ارشد و بدنه کارشناسی بانک دی نسبت به پیاده سازی تعالی سازمانی با بهره گیری از جلسات هدفمند ستاد و شعب گفت: امیدوارم با برگزاری مجموعه همایش های دی در مسیر تعالی برای کلیه کارکنان ستاد و شعب شاهد بهبود در ارتباطات و تعاملات در زنجیره ارزش بانک دی و ایجاد زبان مشترک بر اساس الگوی تعالی باشیم.

در ادامه این جلسه علی اصغر آزادی، مشاور بانک در امور تعالی سازمانی و سپهر قاسمی، رئیس دایره مدیریت کیفیت و فرایندها با تشریح مفاهیم و معیارهای مدل تعالی و کاربرد آن در شعب به ارایه مصادیق و نمونه هایی از اقدامات انجام شده در بانک پرداخته و در خصوص حضور بانک در فرایند جایزه تعالی، نکات حائز اهمیت اظهارنامه و ضرورت آمادگی تمامی همکاران شعب و ستاد برای پاسخگویی به ارزیابان تعالی به ایراد سخن پرداختند.

منبع:بانک دی