دفاع رئیسی از وزیر پیشنهادی صمت

فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت قادر است اهداف مهم اقتصادی برجای مانده در این حوزه را با شجاعت، جوانی، روحیه جهادی و تسلط و دانش لازم محقق کند.

به گزارش” آوای صنعت ”، فاطمی امین در حوزه های کشور، صنایع و معادن، صنعت و معدن و تجارت عملکرد موفقی داشتند.