دستور توقف موقت فعالیت ۴ معدن در کاشان صادر شد

دادستان کاشان با بیان اینکه دستور توقف موقت فعالیت ۴ معدن در کاشان صادر شد، گفت: ادامه فعالیت منوط به رفع مشکلات زیست محیطی است.

به گزارش” آوای صنعت ”، روح الله دهقانی ، ضمن اشاره به بروز مشکلات زیست محیطی چهار معدن در شهرستان کاشان اظهار داشت: این معادن به دلیل مشکلات زیست محیطی، انباشت باطله های معدنی و لطمات به روستاها دستور موقت توقف کار این معادن صادر شد.

وی ضمن تاکید بر حل مشکلات زیست محیطی این معادن افزود: با برطرف شدن موارد و با توجه به کارشناسی زیست محیطی صورت گرفته با رفع موارد و مشکلات زیست محیطی فعالیت معادن از سر گرفته می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشان ضمن تاکید بر عدم وارد آمدن لطمه به اشتغال معادن ابراز داشت: اشتغال افراد شاغل در معادن از اهمیت زیادی برخوردار است و از سوی دیگر عدم بروز مشکلات برای ساکنان در اطراف معادن نیز برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه با فعالیت معادن نباید کشاورزی و درآمد مردم روستاهای آن منطقه با مشکل رو به رو شود، گفت: با تایید کارشناسان مبنی بر رفع مشکلات زیست محیطی فعالیت این معادن از سر گرفته می شود.