با تجاری‌سازی دستاورد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی؛
در حاشیه دریاچه ارومیه واحد پرورش ریزجلبک راه اندازی می شود

واحد پرورش ریزجلبک با تجاری‌سازی دستاورد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در حاشیه دریاچه ارومیه راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، در راستای ایجاد بسترهای تولید در زیربخش شیلات و آبزیان و تنوع‌بخشی به تولیدات این حوزه دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه پرورش ریزجلبک در قالب تفاهم‌نامه‌ای سه جانبه با حمایت مدیریت شیلات و امور آبزیان استان آذربایجان غربی و با مشارکت یک واحد بخش خصوصی، تجاری‌سازی می‌شود.

دکتر محمد امین حجازی، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به انعقاد این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، دستیابی به بیوتکنیک اقتصادی پرورش ریزجلبک در سیستم‌های مختلف و سویه‌های متفاوت با اولویت سویه‌های موجود در منطقه، توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه با مشارکت بخش خصوصی، جلب مشارکت بخش خصوصی جهت توسعه و ترویج صنعت پرورش ریزجلبک به منظور تنوع بخشیدن به محصولات شیلاتی استان در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه را از جمله موضوعات مطرح در این تفاهم‌نامه عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اهداف مورد توجه در این تفاهم‌نامه، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بیولوژیکی و اقتصادی موجود در حاشیه دریاچه و سواحل آن برای توسعه اشتغال پایدار بر مبنای صنعت ریزجلبک است.

حجازی با اشاره به اهمیت ریزجلبک‌ها به عنوان منبع تغذیه آرتمیا و این که هم ریزجلبک‌ها و هم آرتمیا منبع غذایی بسیاری از آبزیان دیگر به شمار می‌روند، اظهار کرد: صنعت پرورش ریزجلبک‌ها علاوه بر اهمیت زیربنایی که در رونق صنعت پرورش آرتمیا و آبزی‌پروری در مناطق ساحلی دریاچه خواهد داشت، در صنایع مختلف دارویی و آرایشی، بهداشتی، تولید بتاکاروتن و مکمل‌های غذایی و دارویی نیز کاربرد دارد که امیدواریم با حمایت‌های ملی و استانی و مشارکت بخش خصوصی به توسعه و ترویج این صنعت اشتغالزا و پایه در سطح استان و کشور کمک کنیم.