دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای در گفت و گو با آوای صنعت:
در جلوگیری از خام فروشی در صنعت فولاد هیچ کاری انجام نشده است

با توجه به اینکه خام فروشی در صنعت فولاد سالهاست مورد بحث هست و تنها صحبت، ضرورت جلوگیری از خام فروشی است و همه صحبت از گسترش صنایع پایین دستی را دارند اما به چگونگی آن هیچ گونه فکری نشده است.

مصطفی رضاحسینی قطب آبادی؛ دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با آوای صنعت با بیان مطلب فوق افزود: در خصوص توسعه صنایع پایین دستی صنعت فولاد کشور هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است و این مورد مفعول مانده و فقط در حد شعار مانده است! 

 نماینده شهر بابک کرمان با انتقاد از بحث خام فروشی افزود: مصاحبه در صورتی مفید است که گوش شنوایی برای عمل باشد و اراده ای در حوزه اجرا صورت بگیرد، این یعنی نادیده گرفتن کلام، پیام و تاکید مقام معظم رهبری بر تولید و رفع موانع و پشتیبانی از تولید است و همه در دست خود دولت است که جلوی خام فروشی را بگیرد یا با آنان همراه باشد، بله این است قصه پر غصه خام فروشی و صحبت من همین است، خواستن توانستن است، اما نمی خواهند که بتوانند!