در فولاد سفیددشت چهارمحال بختیاری رقم خورد؛
دريافت گواهينامه های سيستم مديريت ايمنی و بهداشت،سيستم مديريت زيست محيطی و تمديد گواهينامه سيستم مديريت کيفيت از شرکت SGS

شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري موفق به دريافت گواهينامه هاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت، سيستم مديريت زيست محيطي و تمديد گواهينامه سيستم مديريت کيفيت از شرکت SGS سوئيس گرديد.

به گزارش” آوای صنعت ”،  غلامرضا معصومي رئيس تعالي سازماني و مهندسي صنايع اين شرکت با اعلام اين خبر افزود: اين شرکت در مسير نقشه راه توسعه خود، با برنامه ريزي، تلاش و همت مديران و کارکنان، موفق به استقرار، پياده سازي و دريافت گواهينامه هاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت بر اساس استاندارد ISO 45001:2018سيستم مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد ISO 14001:2015و تمديد گواهينامه سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015از شرکت SGS گرديد..

وي ضمن تقدير و تشکر از کليه کارکنان و مشاوران شرکت، تلاش و همکاري صميمانه تمامي واحدها و پشتيباني هاي شرکت فولاد مبارکه عنوان کرد: به کارگيري و استقرار استانداردهاي مديريتي، قطعا فرايندهاي شرکت را بهبود بخشيده و تعالي سازماني را ميسر ميسازد.

ميترا شکوهی رئيس واحد ايمني، سلامت و محيط زيست شرکت نيز در اين خصوص ضمن تشکر از همکاري صورت گرفته در خصوص کسب گواهينامه هاي مذکور تصريح کرد: اين شرکت در جهت مديريت و بهبود فرايندها، ارتقاي سطح ايمني و بهداشت و حفاظت از محيط زيست، ضمن توجه به شرايط پاندومي کرونا و با رعايت کليه موارد مربوط به حفظ و امنيت اطاعات در تاريخ ۸ و ۹ تيرماه سال جاري، از سوي شرکت SGS مورد مميزي از راه دور قرار گرفت و توانست گواهينامه هاي مربوطه را اخذ نمايد.

وي در پايان اظهار اميدواري نمود: با استقرار و پياده سازي اين استانداردها در شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري، تداوم موفقيت ها و افتخارات اين شرکت را شاهد باشيم.