درآمد نفتی در بودجه ۹۹ واقعی نیست

بختیار گفت: در سال جاری با کسری بودجه رو به رو شدیم چراکه عدم و رقم دیده شده در بودجه برای صادرات نفت واقع‌بینانه نبود به همین دلیل باید مراقب بود این مشکل در سال آینده تکرار نشود.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  عضو کمیسیون انرژی مجلس، صادرات ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلاری نفت و صادرات ۴میلیون دلاری گاز را برای سال آینده، ارقام واقعی به‌ویژه برای نفت ندانست.

  رئیس جمهور یکشنبه هفته جاری لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس کرد که در این لایحه میزان صادرات نفت 18 میلیارد و 250 میلیون دلار و میزان صادرات گاز 4 میلیون دلار برآورد شده است به همین منظور علی بختیار  در تحلیل اینکه اعداد و ارقام آورده شده در لایحه بودجه در رابطه با صادرات نفت و گاز چقدر واقعی است و چقدر امکان تحقق دارد، گفت: کشور به دلیل تحریم‌ها در شرایط عادی برای صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی ندارد لذا باید بودجه را متناسب با شرایط تحریم تدوین کرد تا درآمد واقعی حاصل از فروش نفت حاصل شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال جاری با کسری بودجه رو به رو شدیم چراکه عدم و رقم دیده شده در بودجه برای صادرات نفت واقع‌بینانه نبود به همین دلیل باید مراقب بود این مشکل در سال آینده تکرار نشود.

وی صادرات 18 میلیارد و 250 میلیون دلاری نفت و صادرات 4 میلیون دلاری گاز را برای سال آینده، ارقام واقعی به‌ویژه برای نفت ندانست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: ارقام آورده شده در بخش درآمدی برنامه بودجه سال 99 مرتبط با نفت آرمانگرایانه و غیرواقعی است در حالی که نمی‌توان در حوزه نفت تا این حد کسب درآمد کرد لذا این برنامه سبب کسری بودجه در طول سال خواهد شد.

منبع: خانه ملت