درآمد “فولاد” ۵۹درصد بیش از متوسط فروش

بیشترین میزان فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان در اسفندماه در اختیار «محصولات گرم» با ۴۵۴ تن بوده و از ابتدای سال مالی نیز مجموعاً ۴.۵۴۴ تن فروش داشته است.

به گزارش” آوای صنعت ”،  فولاد مبارکه اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه سال ۹۹ میزان فروش محصولات تولیدی را طی این دوره یک ماهه برابر با ۷۳۱ تن اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه نیز مجموع فروش محصولات را بالغ بر ۷.۷۲۲ تن گزارش کرد.

میزان سرمایه ثبت شده “فولاد” طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه به میزان ۲۰۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

میزان فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان در اسفندماه

بر پایه این گزارش، فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان در اسفندماه سال ۹۹ نسبت به بهمن ماه، ۲۲درصد افزایش فروش را تجربه کرد.

بر همین اساس باید اشاره داشت که این میزان فروش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز رشد ۵۶ درصدی را ثبت کرد تا دمای کوره فولادسازان همواره به نفع سهامداران خود، داغ باشد.

بد نیست که سهامداران این نکته را فراموش نکنند که درآمد اسفندماه «فولاد مبارکه اصفهان» ۵۹درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

با نگاهی دیگر به آمارهای ارائه شده غول فولادسازی اصفهان، میزان فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه نیز افزایش فروش نزدیک به ۲درصدی را به همراه داشته است.

بیشترین میزان فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان در اسفندماه در اختیار «محصولات گرم» با ۴۵۴ تن بوده و از ابتدای سال مالی نیز مجموعاً ۴.۵۴۴ تن فروش داشته است.

مقایسه فروش شرکت در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه سال ۹۸ نیز حاکی از آن بوده که درآمدهای “فولاد” رشد ۲۹۸درصدی را از خود برجای گذاشته است.

بر اساس همین گزارش ها، تمام درآمدهای “فولاد” بر اساس فروش داخلی و تامین بازار داخل کشور بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۶۴۶۰ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۹۵درصد داشته است.