شرکت فولاد خوزستان اعلام کرد؛
خرید ۲۵۰ میلیون سهام خزانه توسط ” فخوز “

شرکت فولاد خوزستان سهام خزانه خرید.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت فولاد خوزستان از تکمیل خرید سهام خزانه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، فرایند خرید ۲۵۰ میلیون سهام خرانه تکمیل شد.