حفر و تکمیل ۸۸ حلقه چاه در لیست ۹ ماه شرکت ملی حفاری

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: با تلاش متخصصان و کاربست ناوگان حفاری این شرکت، عملیات حفر و تکمیل ۸۸ حلقه چاه های نفت و گاز طی ۹ ماه سال جاری در مناطق خشکی و دریایی کشور به اتمام رسید.

به گزارش ” آوای صنعت ”، محمد آل خمیس گفت: از تعداد ۸۸ حلقه چاه حفاری شده نفت و گاز در ۹ ماه امسال، یک حلقه چاه اکتشافی، ۲۶ حلقه توسعه ای، ۷ حلقه توصیفی و ۵۴ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است.

وی متراژ حفاری در این مدت را ۱۱۹ هزار و ۴۳۸ متر عنوان و اظهار کرد: از شمار چاه ها ۶۴ حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ۱۲ حلقه در شرکت نفت فلات قاره است.

آل خمیس گفت: دو حلقه از چاه ها نیز در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۳ حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۶ حلقه در قالب پروژه ای و یک حلقه در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر شده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری افزود: از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه با تلاش‌های به ‌عمل آمده و در نتیجه تعامل و هماهنگی با شرکت‌ های متقاضی، حفاری ۹ حلقه چاه، ۸۹ روز زودتر از برنامه تعریف ‌شده از سوی کارفرما خاتمه یافت.

وی با اشاره به برخورداری ناوگان شرکت ملی حفاری ایران از ۷۲ دستگاه حفاری خشکی و دریایی اظهار کرد: در ۹ ماه گذشته ۲۶ دستگاه حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین ناوگان این شرکت در حفاری چاه های توسعه ای، ۳ دستگاه در حفر چاه های توصیفی، ۴ دستگاه در پروژه های اکتشافی و ۲۵ دستگاه در تعمیر چاه های در حال بهره برداری و تولیدی در مدار عملیات قرار داشته است.

آل خمیس گفت: در سال جاری در قالب پروژه های حفظ و نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی نفت ایران، عملیات اجرایی ۵ حلقه چاه در نفت ‌شهر در حوزه فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی و ۷ حلقه چاه در میدان نفتی گچساران در وسعت کاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آغاز شد که براساس برنامه در مراحل اجرا قرار دارد.

منبع:شرکت ملی حفاری