حضور سردار سلیمانی در کنار آرامگاه ابدی‌اش

تصویری از حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار آرامگاه ابدی‌اش در گلزار شهدای کرمان می باشد.